Διεύθυνση: Διστόμου 13, Αγ. Ανάργυροι, 135 61, Αθήνα
Τηλέφωνο: 215 54 55 800
Φαξ: 215 54 55 800
e-mail: info@aegeanblossoms.gr
facebook: @aegeanblossomsherbalteas