Ο Σιδερίτης, το τσάι των βουνών μας, συναντάται σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου σε 100 διαφορετικά είδη.

Στην πατρίδα μας έχουν αναγνωριστεί 11 από αυτά. Κάθε περιοχή, λόγω και των πολλών διαφορετικών μικροκλιμάτων, φιλοξενεί και διαφορετικό είδος.

Έτσι λοιπόν καρακτηριστικά στην Κρήτη συναντάμε το είδος Sideritis syriaca, στην Πελοπόννησο το Sideritis clandestine, στην Στερεά Ελλάδα το Sideritis raeseri, στην Εύβοια το Sideriti Eyboea, στον Όλυμπο και στη Μακεδονία το Sideritis scardica ενώ στο χερσόνησο του Άθω το Sideritis Athoa κοκ. Πολλά από τα παραπάνω είδη έχουν πολλά υποείδη λόγω του ότι το φυτό αυτό έχει μεγάλη τάση να υβριδοποιείται δηλαδή να προσαρμόζεται στις συνθήκες, γι’ αυτό και η αναγνώριση τους από τους επιστήμονες είναι μια διαδικασία δύσκολη και επίπονη.